Virussen…….je gezondheid bewaken en je verdediging versterken

Bij de bouw van een slot werden allerlei manieren bedacht om het teverdedigen tegen vijanden, zoals het graven van een slotgracht, muur,valhekken en ophaalbrug.Er werd nagedacht welke wapens gebruikt zouden worden tegen vijanden. En betrouwbare soldaten op wacht bepaalden wie binnen mocht komen ofmoest worden geweerd.  Zo heeft ons lichaam ook barrières tegen ongewenste indringers: het immuunsysteem. Dat is een aangeboren, goedgeorganiseerde, toegeruste afweer. Het zetelt overal in je lichaam,maar met name je huid en de slijmvliezen van luchtwegen en darmen, jebloed en lymfestelsel. Virussen en bacteriën zijn zulke indringers en kunnen ziekteveroorzaken. Vooral als de afweer, je verdediging, verzwakt is. Als jesteeds door (ongeveer) hetzelfde wordt aangevallen heeft het lichaamhiervoor al de juiste strategie en de juiste ‘wapens’ ontwikkeld.Als er echter plotseling en onverwacht een volkomen vreemde,onherkenbare vijand opduikt, zoals het Coronavirus, moet zo snelmogelijk een compleet nieuwe tactiek bedacht worden. En dat kost tijd, veel tijd! En dat is stressen voor hetimmuunsysteem. Je immuunsysteem zal ondertussen alvast inzetten wat inhet verleden effectief is gebleken, nl. zoveel mogelijkziekteverwekkers proberen te vangen en opruimen. En het lichaam gaatkoorts maken, want dat maakt je immuunsysteem sneller en hetvirus trager. Dus koorts is dan een hele goede actie, want daarmee win jetijd.  Koorts onderdrukken is dan niet slim, tenzij…….. Huid en slijmvliezen van neus, mond,  longen en darmen vormen jeeerste afweer. Om de condities voor het binnendringen zo ongunstigmogelijk te maken is het allereerst belangrijk om zelf rustig te blijven,want anders kun je geen adequaat actieplan bedenken. De conditie van huid, darmgezondheid en luchtwegen wordt, opuitzonderingen na, vooral bepaald door leefstijl, gedrag én voeding. Je wapens in de strijd zijn zuurstof  en beweging, zonlicht, voldoendenachtrust, een gezond voedingspatroon met vooral véél versegroenten, fruit, kruiden, voedsel uit de zee, en gevogelte. En nietonbelangrijk: voldoende water in het lichaam. (‘water in deslotgracht’).  De kwaliteit van het ‘cement’ in de verdedigingsmuur wordtbeter bij voldoende vitamines, mineralen, aminozuren, vetzuren e.d.. Als het Corona virus door de eerste verdedigingslinie is weten tekomen wil het zichzelf toegang tot je cellen verschaffen. Daar stuithet op een volgende barrière: de celwand. De sterkte van dezebarrière wordt wederom bepaald door leefstijl en voeding en deaanwezigheid van voldoende vitamines, mineralen, aminozuren, vetzurene.d.Weet het virus toch binnen te dringen tot in de cel, dan gebruikt hetonderdelen van de cel en DNA om zichzelf te vermenigvuldigen. Ervallen slachtoffers onder de cellen. Bij het Coronavirus gebeurt dit vooral in de longen. Dat verzwakt deprimaire afweer, waardoor ook andere ziektekiemen mogelijk een kanszien. Er zijn diverse mogelijkheden om  je conditie en afweer te helpen indeze strijd, naast bovengenoemde zaken.  Maar wettelijk bepaald mag ikin deze nieuwsbrief geen specifieke adviezen noemen. Dat mag weltijdens een telefonisch consult. Dan kan ik een advies op maat geven. Mensen die al een verzwakte afweer hebben zijn het meest kwetsbaar.Daarom zijn de maatregelen en adviezen van overheidsinstantiesnoodzakelijk om op te volgen....
Posted: april 8, 2020 By: