afwijkingen aan de schildklier

Posted: mei 11, 2021 By:

Je schildklier krijgt al gauw de schuld bij gezondheidsklachten als gewichtstoename, kouwelijkheid, vermoeidheid, depressie, slapeloosheid of haaruitval. Je schildklier kan sneller of trager gaan werken door bijvoorbeeld een auto-immuunziekte, door tekorten aan jodium, vitaminen  of  mineralen. Of, en dat wordt vaak over het hoofd gezien,  door nog aanwezige restanten van (oude) infecties.

Medicijnen bieden meestal verlichting, maar verhelpen in wezen de onderliggende oorzaak niet.

Je schildklier is het ‘datacentrum’ van je lichaam. Het verzamelt ontelbare gegevens uit de bloedvaten, van alle organen, klieren en interne lichaamsprocessen. De schildklier gebruikt dit ‘bedrijfsgeheugen’ om het functioneren van organen aan te passen aan de onophoudelijke  veranderingen in het lichaam.

Ze produceert hormonen om het evenwicht te controleren en te ondersteunen. Ze communiceert met bijvoorbeeld het immuunsysteem, de verbranding, alvleesklier, en stelt lichaamstemperatuur af.

Maar….……….

  • Als bloed en lymfe vervuild zijn geraakt door een overmaat aan afvalstoffen / resten van bijvoorbeeld spijsvertering, ontstaan ziektes. De schildklier zal anders gaan functioneren.
  • Als er onvoldoende  voedingsstoffen, vitamines en mineralen zijn om optimaal te kunnen functioneren, zal de schildklier te weinig grondstoffen hebben om zelf  optimaal te kunnen functioneren.
  • Als er een gebrek aan jodium is zal het eigen functioneren van de schildklier afnemen, alsmede de omzetting van T4 in T3. Jodium is van groot belang voor een goede borstgezondheid. Bij een gebrek ontstaan gemakkelijker borstafwijkingen als cystes en tumoren.
  • Als er sprake is van langdurige stress, ontstekingen, voedselintoleranties of allergieën, zal de hormoonhuishouding veranderen, omdat dan meer stresshormonen moeten worden aangemaakt.
  • Als ziekte en/of oude infecties van virussen, bacteriën e.d. onvoldoende zijn opgeruimd, verzwakken niet alleen de schildklier en de lever, maar daarmee de rest van het lichaam.
  • Als de schildklier de verbranding en stofwisseling moet bijstellen omdat er elders in het lichaam ‘problemen’ zijn, zal de energie afnemen. Ook afvallen wil niet meer lukken.

De schildklier zal àlles doen om zolang mogelijk de gezondheid te handhaven. Maar als dat niet meer lukt ontstaan bovengenoemde klachten. Men wijst dan al snel naar de schildklier, omdat die overal bij betrokken is.

Maar de schildklier is lang niet altijd de óórzaak van het verstoorde evenwicht.

Een andere kijk op je klachten, en het analyseren van hun onderlinge samenhang,  kan je meer inzicht en duidelijkheid geven.  

AUTHOR

jose

All stories by: jose