Bijnieren

Bij een scala aan vage klachten als toegenomen vermoeidheid, niet meer fit opstaan, slechter slapen, kun je denken aan een bijnierzwakte of – uitputting. Je bent niet ziek, maar ook niet fit, en je kunt je niet echt meer ontspannen.

De bijnieren zijn kleine organen bovenop je nieren. Hun belangrijkste taak is om je te helpen omgaan met crisissituaties (stress), en om te overleven.  Ze werken o.a. samen met hormonen en zenuwstelsel, schildklier en hypofyse. Ze hebben invloed op je manier van denken, gedragingen en gevoelens. Er bestaat bij afname van de bijnierenergie neiging tot toename van angsten, beklemming, depressie, verwarring. Er is vaker sprake van  concentratieverlies, afname van geheugen, sneller gefrustreerd zijn en slapeloosheid.

Er treden dan veranderingen op in bijvoorbeeld je verbranding en vertering, vochtbalans, bloeddruk, hart en vaten, libido, spierkracht en uithoudingsvermogen zelfs lichaamsvorm. Onregelmatige of abnormale bloedsuiker schommelingen komen vaker voor, evenals allergieën, gewrichtspijnen en een verminderde immuunrespons.

Bij vrouwen worden vaker menstruele spanningen, problemen tijdens menopauze waargenomen.

Bij verdere afname van bijnierenergie en verslechtering van de conditie kunnen infecties, diabetes, fibromyalgie, auto-immuunziektes, enz.  ontstaan.

De symptomen en signalen stapelen zich soms in korte, maar vaker in langere tijd op. Het wordt een syndroom. De klachten zijn lang niet altijd uitgesproken, en worden helaas vaak niet onderkend in de reguliere medische wereld.

Je kunt het meeste zelf doen om te genezen van een bijnieruitputting. Het veranderen van leefstijl, voeding en het gebruik van supplementen zullen je herstel bevorderen.

Met een haaranalyse  kan het functioneren van o.a. bijnieren en schildklier, lever en nieren, het immuunsysteem en zenuwstelsel afgelezen worden. Ook krijg je duidelijk welke tekorten er zijn aan mineralen, of belasting door zware metalen.

N.a.v. de uitslag krijg je een op maat gemaakt behandelplan met adviezen omtrent leefstijl, voeding en supplementen.