HRV lifestyle meting (Heart Rate Variability)

 hrv-meting

Er is een innige relatie tussen leefstijl en vitaliteit. Die kan objectief, wetenschappelijk onderbouwd, worden aangetoond met een HRV meting. Deze prachtige, en goed gevalideerde meting duurt maar liefst 72 uur en geeft een gedetailleerd beeld over de relatie gedrag, vitaliteit en gezondheid, ofwel: werktijd, vrije tijd en slaap.

Deze methode is van toegevoegde waarde omdat het inzicht geeft in de balans tussen inspanning (overdag) en herstel (’s nachts). Hierdoor leer je stressfactoren beter herkennen en kun je gerichter gemotiveerd raken gedragsveranderingen door te voeren in leefstijl.