orthomoleculairevoedingOrthomoleculaire voeding – voeding is je beste medicijn!

Een volwaardige voeding bevat vitaminen en mineralen die van essentieel belang zijn voor onze gezondheid. Ondanks het feit dat je ‘gezond eet’ kunnen er door verschillende oorzaken toch tekorten aan deze basisstoffen optreden. Dan kunnen stofwisselingsstoornissen, verlaagde weerstand, afname van levensenergie, enzovoort, optreden.
Orthomoleculaire voeding (orthos = juist, optimaal) streeft ernaar de lichaamscellen de benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveelheden te geven. Zo kan de gezondheid in stand worden gehouden, hersteld of zelfs aanzienlijk verbeterd worden.
Met een individueel afgestemd advies krijg je de beste mogelijkheid je persoonlijke gezondheid te bevorderen. Laat voeding je beste medicijn zijn! . Zo’n voedingsadvies betekent vaak een keerpunt voor de aanwezige klachten. De voeding kan eventueel aangevuld worden met optimaal gedoseerde (orthomoleculaire) preparaten.

Orthomoleculaire geneeskunde is behandelen van ziekte met voedingsstoffen.
Ortho betekent ‘juist’ en orthomoleculair wil eenvoudig zeggen dat de cellen worden voorzien van voedingsstoffen in de juiste samenstelling.
Orthomoleculaire middelen bevatten een hoog gehalte aan lichaamseigen stoffen, die in geringe hoeveelheid ook in de voeding voorkomen. Van veel ziekten is bekend dat ze veroorzaakt worden doordat het lichaam de essentiële voedingsstoffen onvoldoende of in een verkeerde verhouding binnenkrijgt en/of het lichaam ze door omstandigheden onvoldoende kan opnemen of omzetten in bruikbaarheid voor de stofwisseling.
* * *

Orthomoleculaire therapie corrigeert de stoornissen in de lichaamschemie, zoals bij ontstekingen, spijsverteringklachten, virusbelasting en allergieën. Ook bij pijn, slapeloosheid, depressie en bij autisme spectrumstoornissen blijkt het effectief.
Het werkt snel en effectief, en zonder bijwerkingen. Toch kan het bij complexe klachten langere tijd vergen om de beste resultaten te bereiken.
Met behulp van een haaranalyse kunnen de tekorten, en de gevolgen daarvan voor het lichaam, uitstekend gemeten worden.
Orthomoleculaire middelen kunnen in het algemeen zonder problemen gebruikt worden naast (reguliere) medicatie en/of homeopathie. Toch is het soms mogelijk dat zij elkaars werking negatief beïnvloeden. Het is daarom van belang dat een arts, therapeut of apotheker op de hoogte wordt gesteld van het gebruik van orthomoleculaire middelen.